Elektronický recept

OČKOVÁNÍ COVID 19, duben 2021

1. 4. 2021

Aktuálně k očkování v naší ordinaci, v týdnu od 29.3.21 nám bylo přiděleno 50 dávek vakcíny Moderna. Není to velké číslo, ale mohli jsme doočkovat čekající nejstarší pacienty (věk 80+, 79, 78, 77) …

NYNÍ SE NEDÁ ŘÍCI, ZDA BUDE RYCHLEJŠÍ CESTA K VAKCÍNĚ PŘES OČKOVACÍ CENTRUM, NEBO U NÁS. 

Stále platí, že pacienti 70+ se mohou registrovat CENTRálně na www.mzcr.cz, vybrat očkovací centrum dle vlastní volby, nejbližší zde v ON Jičín. Od 24.3. se mohou registrovat i pacienti s “kódem” od SPECIALISTY (PL žádné kódy nepřiděluje). Snad brzy by se měla registrace uvolnit pro pacienty 65+. Všechny výše jmenované skupiny, včetně nemocných, mohou být očkováni i u svého PL, pokud má tento čím očkovat. 

NYNÍ SE NEDÁ ŘÍCI, ZDA BUDE RYCHLEJŠÍ CESTA K VAKCÍNĚ PŘES OČKOVACÍ CENTRUM, NEBO U NÁS. 

Požadavek na očkování sdělte nejlépe mailem na: info@ordinacejicin.cz, stačí jméno, ročník, připojte svůj aktuální telefon a e-mail

Domníváme se, že OČKOVÁNÍ je jediná možnost, která nás může vrátit k životu, kdy se budeme moci vídat s našimi blízkými, chodit do práce, do školy, případně cestovat.

Nemá smysl zabývat se preferencí určité VAKCÍNY, všechny vakcíny, které se v naší republice aplikuji mají požadovaný efekt a to je snížení nemocnosti a nutnosti hospitalizace až na nulové hodnoty. Jinými slovy, i kdybyste po očkování onemocněli, průběh nemoci bude mírný a jistě neskončí pobytem v nemocnici nebo fatálně /takovou až 100% účinnost deklarují všichni výrobci/.

Dávat do souvislosti vakcínu Astra Zeneca se vznikem koagulopatie je při nejmenším zavádějící, např. hormonální antikoncepce zvyšuje riziko tohoto onemocnění prokazatelně a mnohem častěji a podává se nadále po celém světě.

Požadavek na očkování sdělte nejlépe mailem na: info@ordinacejicin.cz, stačí jméno, ročník, připojte svůj aktuální telefon a e-mail