Virtuální sestra

EMMY

Ceník

Výpis ze zdravotnické dokumentace do 10 pracovních dnů (dle zákona) 300 Kč
- expresní vyhotovení na žádost pacienta 500 Kč
Pracovně-lékařské služby     smluvní ceny / základní sazba za prohlídku 500 Kč
Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinná očkování 100 - 150 Kč
Vyšetření k žádosti o řidičský průkaz. Pravidelná prohlídka řidičů (amatérů) dle zákona - nejdříve 6 měsíců před a nejpozději v den dovršení věku 65 let, v 68 letech a dále každé 2 roky.     OBJEDNÁNÍ NUTNÉ. 500 Kč
Vyšetření k potvrzení profesního průkazu (práce ve výškách, svářeči) 500 Kč
Vyšetření na zbrojní průkaz 500 Kč
Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství 200 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro účely studentské brigády, vedoucí letního tábora (první vyš., opakované vyš.) 100 - 200 Kč
Potvrzení a zprávy pro komerční pojišťovny (Potvrzení a zprávy pro komerční pojišťovny (uzavření p., onemocnění, úraz, vyjma potvrzení o bolestném při pracovním úrazu) 600 Kč
Vyplnění pojistného/bolestného - bodování při pracovním úrazu 300 Kč
Zpráva pro Policii ČR a soudy (úrazy, napadení), na žádost pacienta 500 Kč
Vyšetření před nástupem lázeňské léčby z jiných než výlučně zdravotních důvodů (samoplátce, doprovod apod.) 500 Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu zdarma
Administrativní úkon na žádost pacienta (dle rozsahu) 100 - 200 Kč
Kopie části zdravotní dokumentace – na žádost pacienta 5 Kč/1 strana A4

Ceník je platný od 1. 10. 2023, Andrea Mašková - jednatelka

Nejsou poskytovány výkony, kde by byl ze zákona nutný písemný souhlas pacienta. 

POZOR, OD ČERVNA 2024

PONDĚLKY do 10:00 pouze AKUTNÍ ONEMOCNĚNÍ.

Od 10:30 pouze NA OBJEDNÁNÍ.

This will close in 20 seconds