Virtuální sestra

EMMY

Ceník

Výpis ze zdravotnické dokumentace 200 Kč
Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinná očkování 100 - 150 Kč
Vyšetření k žádosti o řidičský průkaz 400 Kč
Pravidelná prohlídka řidičů (amatérů) dle zákona
– nejdříve 6 měsíců před a nejpozději v den dovršení věku 65 let 400 Kč
– 68 let a dále každé 2 roky 200 Kč
Potvrzení a zprávy pro komerční pojišťovny (Potvrzení a zprávy pro komerční pojišťovny (uzavření p., onemocnění, úraz, vyjma potvrzení o bolestném při pracovním úrazu) 600 Kč
Vyšetření k potvrzení profesního průkazu (práce ve výškách, svářeči) 400 Kč
Vyšetření na zbrojní průkaz 400 Kč
Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství 200 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro účely studentské brigády, vedoucí letního tábora (první vyš., opakované vyš.) 100 - 200 Kč
Zpráva pro Policii ČR a soudy (úrazy, napadení), na žádost pacienta 400 Kč
Administrativní úkon na žádost pacienta (dle rozsahu) 100 - 200 Kč
Vyšetření před nástupem lázeňské léčby z jiných než výlučně zdravotních důvodů (samoplátce, doprovod apod.) 200 Kč
Kopie části zdravotní dokumentace – na žádost pacienta 5 Kč/1 strana A4
Mimořádné vyšetření neregistrovaného pacienta na jeho vlastní žádost (netýká se sjednaného zástupu) 500 Kč
Návštěva u neregistrovaných pacientů na jejich žádost, na místě jimi určeném v předem stanovenou dobu (max doba návštěvy 50 min.) 800 Kč
Pracovně-lékařské služby smluvní ceny

 Možnost OBJEDNÁNÍ ON-LINE přes sestru Emmy