Virtuální sestra

EMMY

Pracovně-lékařské prohlídky

Ceny za poskytování pracovně-lékařských prohlídek (závodních prohlídek) jsou součástí samostatného ceníku, který je vždy nedílnou přílohou smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb.

Pracovně-lékařské prohlídky mimo smluvní vztah provádíme pouze na základě jednorázové žádosti zaměstnavatele, kde je uvedena jednoznačná charakteristika pracovní pozice a pracoviště odpovídá rizikové kategorii 1 (v praxi tomu odpovídá pouze jednoduchá administrativní činnost, práce na PC). Cena takové prohlídky je 400 Kč.

VSTUPNÍ lékařská prohlídky nebude nikdy provedena bez aktuálního VÝPISU z Vaší zdravotnické dokumentace.

ŘIDIČI z povolání musí doložit PLATNÉ PSYCHOLOGICKÉ vyšetření.

 Možnost OBJEDNÁNÍ ON-LINE přes sestru Emmy