Elektronický recept

Ceník

Výpis ze zdravotnické dokumentace 200 Kč
Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinná očkování 100 Kč
Vyšetření k žádosti o řidičský průkaz 400 Kč
Vyšetření na rozšíření řidičského průkazu 300 Kč
Pravidelná prohlídka řidičů (amatérů) dle zákona
– nejdříve 6 měsíců před a nejpozději v den dovršení věku 65 let 400 Kč
– 68 let a dále každé 2 roky 200 Kč
Potvrzení a zprávy pro komerční pojišťovny (uzavření p., onemocnění, úraz, bolestné”) 200 Kč
Vyšetření k potvrzení profesního průkazu (práce ve výškách, svářeči”.) 400 Kč
Vyšetření na zbrojní průkaz 400 Kč
Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství 200 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro účely studentské brigády, vedoucí letního tábora 150 Kč
Zpráva pro Policii ČR a soudy (úrazy, napadení”) 400 Kč
Administrativní úkon na žádost pacienta 150 Kč
Vyšetření před nástupem lázeňské léčby z jiných než výlučně zdravotních důvodů (samoplátce, doprovod apod.) 200 Kč
Kopie části zdravotní dokumentace – na žádost pacienta 5 Kč/1 strana A4
Mimořádné vyšetření neregistrovaného pacienta na jeho vlastní žádost (netýká se sjednaného zástupu) 500 Kč
Návštěva u neregistrovaných pacientů na jejich žádost, na místě jimi určeném v předem stanovenou dobu (max doba návštěvy 50 min.) 800 Kč

 

Pracovně-lékařské prohlídky

Ceny za poskytování pracovně-lékařských prohlídek (závodních prohlídek) jsou součástí samostatného ceníku, který je vždy nedílnou přílohou smlouvy o poskytovnání pracovně-lékařských služeb.

Pracovně-lékařské prohlídky mimo smluvní vztah provádíme pouze na základě jednorázové žádosti zaměstnavatele, kde je uvedena jednoznačná charakteristika pracovní pozice a pracoviště odpovídá rizikové kategorii 1. Cena takové prohlídky je 400 Kč.